GERK HUISMA NIEUWE DIRIGENT PROVINCIALE BRASSBAND GRONINGEN

29 maart 2023

Vanaf komende september verschijnt Gerk Huisma als dirigent op de bok bij de Provinciale Brassband Groningen. Hij neemt hiermee het stokje over van Richard Visser, die eind vorig jaar aankondigde dat dit seizoen zijn laatste met de band zal zijn.

Huisma is geen onbekende in de HaFaBra-wereld. Hij dirigeert momenteel brassband ‘Gloria Deï’ uit Gerkesklooster, fanfare ‘De Bazuin’ uit Augustinusga en het door hem opgerichte ‘Koperensemble de Wâldsang’. Onder zijn bezielende leiding behaalden deze orkesten diverse successen, zoals afgelopen NBK opgetekend werd. Hij behaalde een dubbel kampioenschap in de vierde én eerste divisie. Gerks passie voor het blazersvak uit zich tevens in zijn aanstelling als koperdocent en bestuurslid aan het Cultuurcentrum ‘De Wâldsang’ in Buitenpost.

De PBG heeft de afgelopen jaren de weg naar de top van Nederlandse brassbandwereld gevonden. Gerk geeft aan dit te willen consolideren en verder uit te bouwen. “Richard heeft de afgelopen jaren fantastisch werk verricht met de band en het voelt dan ook als een voorrecht om na de zomer op de bok te mogen staan.”, aldus de Fries. “Het is een groep waanzinnige muzikanten die weten van de hoed en de rand. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen een mooie periode tegemoet gaan.

Gedurende de sollicitatieprocedure hebben we Gerk leren kennen als een bevlogen dirigent met een grote passie voor brassbands”, geeft de sollicitatiecommissie te kennen. “Zijn persoonlijkheid en werkwijze sluiten vrijwel naadloos aan op het profiel dat door onze leden opgesteld is.

De band verheugt zich op de aanstaande samenwerking en gaat met Gerk de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

20221029 141825 0043 Ar